TRISTAN studio, s.r.o.
  •  
  •  
  •  
  •  

O firme

Architektonická práca v ateliéri zahŕňa tvorbu a návrh budov a interiérov s využitím poznatkov v oblasti umenia, nových technológií a ekonomiky výstavby. Vo všetkých oblastiach sa orientujeme na vytvorenie architektúry pre klientov tak, aby nami navrhované diela, neboli akceptovateľné len odborníkmi a profesionálmi, ale boli prijateľné pre ľudí, ktorí chcú príjemne bývať, pracovať, oddychovať, športovať a tráviť voľný čas. Nesnažíme sa preto o riešenia pre odborné súťaže a ocenenia, ale v spolupráci s našimi klientmi sa usilujeme o vytvorenie príjemného komfortu pre tých, ktorí ich budú užívať. Pri koncepcii projektu spolupracujeme s odborníkmi v jednotlivých profesiách, ako si to vyžaduje navrhovaný objekt. Inšpiráciu čerpáme z odborných skúseností, prírody, ale predovšetkým vnímaním životného štýlu klienta a akceptáciou jeho požiadaviek na navrhovanú stavbu. Budovy sa snažíme navrhovať s minimálnym zaťažením životného prostredia a to nielen pri výstavbe, ale aj počas ich prevádzky. Návrhy a riešenia, ktoré produkujeme v našom ateliéri, sú výsledkom snahy po funkčnej, vkusnej, praktickej a príjemnej architektúre, tvoriacej symbiózu s prostredím, pre ktoré je určená.

V ateliéri poskytujeme komplexnú predprojektovú a projektovú činnosť, vrátane poradenstva a inžinierskej činnosti pri výbere pozemku, zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizácie. Zabezpečujeme architektonické štúdie, urbanisticko-architektonické štúdie, projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, štúdie a projekty interiérov a územno-plánovacie dokumentácie obcí a miest. Návrhy vykonávame vo všetkých oblastiach výstavby od rodinných domov bytových domov, občianskych a priemyselných stavieb, ich novostavieb, ale aj rekonštrukcií a tiež s tým súvisiaci návrh interiérov pre jednotlivé objekty.